Privacyverklaring Galerie 1400

Dit is de privacyverklaring van Galerie 1400. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@galerie1400.nl.

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren. Wij delen deze persoonsgegevens niet met derde, tenzij dat voor een specifieke verzending noodzakelijk is.

Doel: Financiële administratie
Gegevens: voornaam,  achternaam, adres,  postcode,  woonplaats, telefoonnummer,  e-mailadres
Grondslag: noodzakelijk voor het voeren van de financiële administratie
Bewaartermijn: wettelijke bewaartermijn financiële gegevens (7 jaar)

Doel: Verzending nieuwsbrief en bevestiging aanmelding evenement
Gegevens: voornaam,  achternaam, adres,  postcode,  woonplaats, telefoonnummer,  e-mailadres
Grondslag: toezending nieuwsbrief in de juiste taal
Bewaartermijn: van moment van aanmelding tot moment van afmelding

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Galerie 1400 te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Galerie 1400 deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Galerie 1400 hebben ontvangen, bijvoorbeeld in kader van verzending van bestellingen.

Beveiliging persoonsgegevens
Galerie 1400 treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
Onze website www.galerie1400.nl kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Galerie 1400. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Galerie 1400 raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de privacyverklaring
Galerie 1400 past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website wordt steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring opgenomen. Galerie 1400 raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Galerie 1400 er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren. Contactgegevens Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Galerie 1400 wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar Galerie 1400, info@galerie1400.nl.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zetten, 25 mei 2018